TRUNG TÂM TU NGHIỆP


EDUFA VIỆT NAM


Back to American-English Class

Khiếu Mỹ-Anh Ngữ của nhiều người Việt thường giống như của Hoa Hậu Thu Thảo

Hoa Hậu Thu Thảo họp báo 3/2017 tại TP HCM Source: VNExpress.net

Nhưng nếu bạn muốn nói tiếng Mỹ lưu loát giống như TNS Janet Nguyễn của tiểu bang California:  

Hãy ghi danh học ngay lớp Mỹ-Anh Ngữ (American English) với EDUFA Việt Nam.

Click vào link sau đây để biết thêm chi tiết:

Đài CA Local Charter phỏng vấn TNS Janet Nguyễn (2015) Source: youtube.com

Learning Programs

Liên hệ: info@edufa.net