TRUNG TÂM TU NGHIỆP

EDUFA VIỆT NAM

Phát Âm và Đàm Thoại bằng tiếng Mỹ-Anh

(AMERICAN ENGLISH)


Edufa VN

Questions and Answers (Q&A) Section (Vùng câu hỏi và trả lời)

Learning Programs eBooks

Lesson 1

Move the mouse over the Pages button below to select page.

Liên hệ: info@edufa.net

TP HCM (Viêt Nam) -
California (U.S.A) -

Click vào đây để xem vài thí dụ sự cố khi người Việt nói tiếng Mỹ hay tiếng Anh.