EDUFA VIỆT NAM

Phát Âm và Đàm Thoại bằng tiếng Mỹ-Anh

(AMERICAN ENGLISH)


Click here to listen

Back to Lesson 1

Note: Tiếng Mỹ có 6 nguyên âm, với tổng cộng 16 cách phát âm khác nhau (tùy theo danh từ và động từ). Xin xem chi tiết trong bài học đính kèm dưới đây.


Liên hệ: info@edufa.net

TP HCM (Viêt Nam) -
California (U.S.A) -