Chào mừng các bạn học viên đã đến với trung tâm tu nghiệp EDUFA Việt Nam. Xin nhắc các bạn lớp Mỹ-Anh Văn là lớp quan trọng nhất mà tất cả các bạn nên tham dự trước tiên. Bởi vì sau khi học xong lớp này, bạn sẽ cảm thấy mình học các lớp chuyên môn bằng tiếng Anh rất dễ dàng.

Tham dự vào các chương trình của EDUFA Vietnam, các bạn sẽ có dịp được học hỏi và trau dồi khiếu sinh ngữ, ngành chuyên môn, và chia sẻ những kinh nghiệm làm việc với các học viên khác bằng  cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh—và quan trọng nhất là, mọi người sẽ có dịp giúp nhau gặt hái được thắng lợi khi làm việc với các đối tác bên Hoa Kỳ, hay khi các bạn phải thương lượng với những khách hàng bằng Anh ngữ.

EDUFA Vietnam thân chúc các bạn những ngày học vui vẻ và thành công.

Ban Quản Trị:

   T.S. Nguyễn Thanh Hưng (Dominique)

   Th.S. Trần văn Châu

   G.S.T.S. Vương Thanh Sơn

Học Mỹ-Anh Ngữ


TRUNG TÂM TU NGHIỆP


EDUFA VIỆT NAM


Learning Programs Home Page

Liên hệ: info@edufa.net